Ban thư ký

Danh sách thành viên ban thư ký

 

TS. Nguyễn Xuân Huy

Trưởng ban

 

ThS. Tôn Nữ Nhã Điển

Ủy viên

 

TS. Nguyễn Thị Diệu Phương

Ủy viên

 

ThS. Phạm Thị Phương Anh

Ủy viên

 

TS. Phạm Thành

Ủy viên

 

TS. Trần Văn Giang

Ủy viên

 


Đơn vị tham gia tổ chức

Tổng quan địa điểm của Hội thảo

Thắng cảnh ở Huế

Chi tiết

Ẩm thực Huế

Chi tiết

Các điểm lưu trú

Chi tiết

Phương tiện

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?