Kinh phí

Kinh phí hội thảo

  1. Kinh phí đi lại, sinh hoạt và ăn ở do các đại biểu tự túc.

  2. Để chủ động trong công tác tổ chức Hội thảo, mỗi đại biểu tham gia hội thảo đóng góp kinh phí đăng bài như sau:

            + Phí đăng bài Hội thảo: 300. 000 đồng/bài

 

Tài khoản nhận kinh phí Hội thảo:

            + Tên chủ tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ

            + Số tài khoản: 122000014705

                   - Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

                   - Địa chỉ: 20 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

                   - Swiftcode:  ICBVVNVX460


Đơn vị tham gia tổ chức

Tổng quan địa điểm của Hội thảo

Thắng cảnh ở Huế

Chi tiết

Ẩm thực Huế

Chi tiết

Các điểm lưu trú

Chi tiết

Phương tiện

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?