Ban tổ chức

Danh sách thành viên ban tổ chức

 1.  

TS. Lê Anh Phương

Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Trưởng ban tổ chức.

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện

Phó hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Phó trưởng ban tổ chức.

 1.  

PGS.TS. Phan Đức Duy

Trưởng khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Phó trưởng ban tổ chức.

 1.  

TS. Hà Viết Hải

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Ủy viên.

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh

Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên

Ủy viên.

 1.  

PGS. TS. Phan Thị Thanh Hội

Trưởng Bộ môn Phương pháp Dạy học Sinh học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Ủy viên.

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Văn Đính

Trưởng khoa Sinh học-Kỹ thuật Nông nghiệp, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội II

Ủy viên.

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Đình Nhâm

Trưởng Phòng Sau ĐH, ĐH Vinh

Ủy viên.

 1.  

PGS.TS. Trần Quốc Dung

Phó trưởng khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Ủy viên.

 1.  

TS. Trương Thị Thanh Mai

Phó trưởng khoa Sinh – Môi trường, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

Ủy viên.

 1.  

TS. Võ Minh Thứ

Trưởng khoa Sinh – Kỹ thuật Nông nghiệp, Trường ĐH Quy Nhơn

Ủy viên.

 1.  

TS. Tống Xuân Tám

Trưởng khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên.

 1.  

TS. Phạm Đình Văn

Phó trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐH Đồng Tháp

Ủy viên.

 1.  

TS. Lê Thanh Oai

Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên.

 1.  

TS. Vũ Thị Phương Anh

Phó hiệu trưởng, Trường ĐH Quảng Nam

Ủy viên.

 1.  

PGS. TS. Văn Thị Thanh Nhung

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Ủy viên.

 1.  

TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên

Trưởng Bộ môn Sinh học, khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ĐH Tây Nguyên

Ủy viên.

 1.  

TS. Đặng Thị Dạ Thủy

Khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Ủy viên.

 


Đơn vị tham gia tổ chức

Tổng quan địa điểm của Hội thảo

Thắng cảnh ở Huế

Chi tiết

Ẩm thực Huế

Chi tiết

Các điểm lưu trú

Chi tiết

Phương tiện

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?