Thời gian và địa điểm

Thời gian và địa điểm

  1. Thời gian Hội thảo dự kiến: ngày 18 & 19 tháng 8 năm 2018.

  2. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, số 34 Lê Lợi, thành phố Huế.

  3. Các mốc thời gian quan trọng:

  • Đăng kí, gửi bài: trước 20 tháng 06 năm 2018

  • Thông báo nhận đăng: ngày 10 tháng 7 năm 2018

  • Hạn cuối nộp lệ phí Hội thảo: ngày 01 tháng 08 năm 2018


Đơn vị tham gia tổ chức

Tổng quan địa điểm của Hội thảo

Thắng cảnh ở Huế

Chi tiết

Ẩm thực Huế

Chi tiết

Các điểm lưu trú

Chi tiết

Phương tiện

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?