TỔNG QUAN HỘI THẢO

 

Chủ đề Hội thảo: "Giảng dạy sinh học đáp ứng đổi mới chương trình và sách giáo khoa ở phổ thông"

Mục đích của Hội thảo

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học ở các trường Đại học, Viện nghiên cứu, trường Cao đẳng, trường phổ thông ở trong và ngoài nước gặp gỡ, thảo luận, trao đổi thông qua các báo cáo tại hội thảo


 

Đăng ký

Nội dung Hội thảo

- Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên bộ môn Sinh học.
- Đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông theo định hướng phát triển năng lực.
- Đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Sinh học.

 

Đăng ký

Ngôn ngữ Hội thảo

Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức, khách quốc tế sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế trân trọng kính mời giảng viên; nghiên cứu sinh; học viên sau đại học; giáo viên; cán bộ quản lý ở các cơ sở nghiên cứu khoa học, các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục viết bài và tham dự để Hội thảo thu được những kết quả tốt đẹp.

Đăng ký

Đơn vị tham gia tổ chức

Tổng quan địa điểm của Hội thảo

Thắng cảnh ở Huế

Chi tiết

Ẩm thực Huế

Chi tiết

Các điểm lưu trú

Chi tiết

Phương tiện

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?